TEL. 534 81 00 81

Regulamin szkoły pływania

 1. Wszystkich uczestników Szkoły Pływania Wodne Hobby obowiązuje Regulamin Pływalni Szczecińskiego Domu Sportu umieszczony w holu głównym obiektu.

 2. Opłatę za zajęcia należy uiszczać jednorazowo przed rozpoczęciem danego cyklu

 3. Nie dokonujemy zwrotu wpłat za lekcje, na których dzieci były nieobecne i nie odliczamy ich od następnego semestru. Każdą nieobecność dziecka lub osoby uczestniczącej w zajęciach w Wodnym Hobby należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej. Brak powiadomienia będzie traktowany, jako odbyte zajęcia

 4. Warunkiem kontynuacji nauki pływania w nowym semestrze jest dokonanie wpłaty 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem – jedynie wtedy organizator gwarantuje zarezerwowanie uczestnikowi miejsca w grupie. Po upływie tego okresu o wpisie na listę decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzona wpłatami

 5. Wszelkie aktualne informacje podawane będą uczestnikom podczas zajęć oraz w biurze, na stronie internetowej i facebooku Wodne Królestwo, Wodne Hobby.

 6. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych

 7. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne z upoważnieniem do umieszczenia ich w bazie danych firmy Wodne Królestwo, ze zgodą na ich przetwarzanie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych

 8. Ilość instruktorów indywidualnie dostosujemy do potrzeb danej grupy.

 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie basenu

 10. Wpłaty przelewem prosimy kierować na nasze konto bankowe 96 1140 2004 0000 3902 3213 7139

 11. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne z upoważnieniem do umieszczenia ich w bazie danych firmy Wodne Hobby, ze zgodą na ich przetwarzanie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

UWAGA:

Przed każdymi zajęciami, dla Państwa komfortu a przede wszystkim zdrowia dzieci, prosimy o wzięcie prysznica.