TEL. 534 81 00 81

Odrabianie zajęć

W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby możliwe jest odrobienie zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dla zajęć grupowych:

  1. odrabianie z inną grupą

  2. dowolne pływanie z rodzicami w Wodnym Królestwie

  3. odrabianie z inną grupą w Wodnym Królestwie

  4. odrabianie w następnym semestrze, jeżeli jest się jego uczestnikiem

  5. możliwość wzięcia udziału mamy uczestnika w Aquaaerobiku

  6. możliwość przyjścia na zajęcia innego dziecka

Prosimy pamiętać, że każdy karnet ma termin ważności. 

Prosimy o regularne odrabianie zajęć.